Hoe worden zorg en diensten vergoed?

Dit hangt af van de zorg of dienst die u afneemt. Er zijn drie belangrijke wetten die toegang geven tot zorg. Daarnaast kunt u altijd particulier onze diensten afnemen.

Hieronder volgt een korte uitleg van de drie wetten en de mogelijkheden die De 2e Kamer biedt:

Wet langdurige zorg (Wlz)

Als u langdurig intensieve zorg nodig heeft, thuis of in een zorgcentrum, dan komt u in aanmerking voor een zorgprofiel uit de Wlz. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u hier recht op heeft. U betaalt voor zorg uit de Wlz een eigen bijdrage afhankelijk van uw situatie en inkomen.

Bij De 2e Kamer kunt u zorg uit de Wlz ontvangen. Zowel voor Dagbesteding als voor (ambulante) Begeleiding. De cliëntadviseur kan de mogelijkheden met u bespreken.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente waar u woont is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Als u behoefte heeft aan huishoudelijke hulp, begeleiding (thuis of in een groep)  en/of hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen blijven wonen, dan kunt u terecht bij het Wmo loket.

Op de website van het Cak kunt u zien of u een eigen bijdrage betaalt.

Bij De 2e Kamer kunt u zorg uit de Wmo ontvangen voor ondersteuning, begeleiding thuis of in onze dag/ontmoetingscentra.

Bent u opzoek naar meer begeleiding en zorg?

Samen met onze partner Back-up 21 bieden wij naast dagbesteding ook begeleiding thuis, verpleging, huishoudelijke hulp en kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen van een zorg indicatie. Klik op de button voor meer informatie.